Кмет на Община Сърница

Image
Image

Неби Бозов

Кмет

Дата на раждане: 31.10.1978 г.
Гражданство: Българско
Семейно положение: Женен
Настояща длъжност: Кмет на Община Сърница
Образование: Висше , Счетоводство и контрол

Образование
Основно образование - СОУ „Св. Св. Кирил и Медодий”, гр. Сърница

15.09.1985г. - 30.06.1994г.

Средно образование - Икономически техникум, гр. Пазарджик

15.09.1994г. - 30.06.1997г.

Висше образование Стопанска академия "Д.А Ценов", гр. Свищов

1997г. - 2001г.

Умения
Езикови умения:

Английски

Други умения:

Компютърна грамотност