Кметове на кметства в Община Сърница

Image
Image

Антон Мехов

Кмет на кметство
с. Побит камък

Дата на раждане: 08.09.1977
Гражданство: българско 
Семейно положение: женен 
Настояща длъжност: Кмет на кметство с. Побит камък
Образование: Висше

Image
Image

Исмаил Чалъшкан

Кмет на кметство
с. Медени поляни

Дата на раждане: 30.01.1977
Гражданство: българско 
Семейно положение: женен 
Настояща длъжност: Кмет на кметство с. Медени поляни
Образование: Висше