Администрация

Община Сърница
image

НЕБИ БОЗОВ

KMET

Дата на раждане:
31.10.1978 г.

Гражданство:
българско

Семейно положение:
Женен

Настояща длъжност:
Кмет на Община Сърница

Образование:
Висше , Счетоводство и контрол

Още инфоамция ...

image

ХАЛИЛ ТУДЖАР

ЗAM. KMET

Дата на раждане: 17.09.1988 г.

Гражданство:
българско

Семейно положение:
Женен

Настояща длъжност:
Зам. Кмет Община Сърница

Образование: Висше

Още инфоамция ...

image

НЕШИДЕ КИСЬОВА

СЕКРЕТАР

Дата на раждане: 31.08.1987 г.

Гражданство:
българско

Семейно положение:
Омъжена

Настояща длъжност:
Секретар на Община Сърница

Образование: Висше

Още инфоамция ...