Анкетно проучване във връзка с подготовката на План за интегрирано развитие на Община Сърница за периода 2021 – 2027 год.