Структура

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЪРНИЦА

Решение на ОбС-Сърница

Приложение №1 - Структура и численост на общинска администрация Сърница

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЪРНИЦА

Заповед № З-247/05.09.2022 на Кмета на Община Сърница

Правилник за устройството и организацията на Общинска администрация Сърница