Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на язовир Доспат с цел аквакултури от Билденберг ЕООД