Протокол № 45/20.04.2021г. за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 г. за землищата на територията на Община Сърница, предназначени за индивидуално ползване