Уведомление за инвестиционно предложение от „ИБИШ ГРУП“ ЕООД