Съобщение до Венко Емилов Миланов и Емилия Каменова Пържанова

Изх. № ТСУ-0577 от 22.06.2021