Съобщение до Исмаил Кемалов Караджов, Аки Кемалов Караджов, Исмет Кемалов Караджов и Абибе Исмаил Караджова