Съобщение до Асибе Исмаилова Карамустафова, Алисия Верадинова Карастоянова и Ахмед Салихов Карамустафов