Уведомително писмо до Салих Салих Боз и Алиосман Салих Севинч