Протокол № 51/28.04.2022г. за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 г. за землищата на територията на Община Сърница, предназначени за индивидуално ползване