Съобщение до Салиха Ахмедова Чавдарлиева и Ахмед Исмет Омбаши