Решение №ПК-ЕО-03-П/20.09.2022 на Директора на РИОСВ Пазарджик относно прекратяване на административно производство