Съобщение до Асибе Фаик Януз, Фатме Халилова Фере, Зелиха Юсеин Авале, Исмаил Исмаил Авале, Джемиле Исметова Шалганова и Ахмед Исмет Омбаши