Съобщение до Зейнепа Исмаил Туджар и Фатме Реджеп Ислям