Решение № ПК-05-EO/2023 r. на Директора на РИОСВ - Пазарджик за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Общ усройствен план и неговото землище, с възложител Община Сърница