Протокол № 47/27.04.2023г. за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 г. за землищата на територията на Община Сърница, предназначени за индивидуално ползване