Решение № ПК-05-EO/2024 r. на Директора на РИОСВ - Пазарджик за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка