Уведомление за инвестиционно предложение от ГРАНД БАЗАР ЕООД