ПРОТОКОЛ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд