Отчет за работата на Община Сърница по ЗДОИ за 2019 г

Отчет за работата на Община Сърница по ЗДОИ за 2019 г.