Отчет за работата на Община Сърница по ЗДОИ за 2022 г