Отчет за работата на Община Сърница по ЗДОИ за 2016 г

Отчет за работата на Община Сърница по ЗДОИ за 2016 г.