logo sarnitsa new

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Сърница

4633 гр.Сърница, обл.Пазарджик, ул. „Свобода” №20;

 Тел.: 03547/22 66

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Web: www.sarnitsa.bg

***  

 Длъжност, отдел, дирекция  Име
Кмет на община Сърница Неби Бозов
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0885 202 460
Зам. кмет на община Сърница Халил Туджар
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0897 869 444
Секретар на община Сърница Нешиде Кисьова
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0889 007 146
Деловодство - община Сърница
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0889 241 299 / 
03547 22 66
Председател на Общински съвет Сърница Салих Османджиков
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0897 948 930
Технически сътрудник - Общински съвет Сърница /ВрИД/ Джемиле Кисьова
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0882 423 831
Кмет на с. Побит камък Антон Мехов
e-mail: -
телефон: 0885 202 435
Деловодство - кметство с. Побит камък Метуна Кавунска
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0889 239 931 / 
03549 23 27
Кмет на с. Медени поляни Исмаил Чалъшкан
e-mail: -
телефон: 0889 039 570
Деловодство - кметство с. Медени поляни Венцислав Кушлов /
Мустафа Сертоглу
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0889 039 570 / 
03508 95 22
Гл. счетоводител Исмаил Църенски
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0886 579 947
Ст. счетоводител Салих Църенски
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0886 579 947
Ст. счетоводител Кадифка Сиджимова
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0888 504 009
Земеделие, гори и екология Аки Кисьов
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0878 202 285 
Информационно обслужване Реджеп Мерджан
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0878 202 285
Юрисконсулт Айтен Туджар
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0885 846 194
Обществени поръчки Айтен Туджар
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0885 846 194
„ЕСГРАОН и административно обслужване“ Кадифе Кехайова
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0889 241 299 / 
03547 22 66
„ЕСГРАОН и административно обслужване“ Джемиле Кисьова
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0882 423 831
Образование култура и социални дейности Джемиле Пашова
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0886 579 956
Европейски програми и стратегическо планиране Селвие Джасурова
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0886 475 199
Местни данъци и такси Аки Молаахмед
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0889 241 299
Териториално и селищно устройство /ТСУ/ Мехмед Фере
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0889 263 416
Териториално и селищно устройство /ТСУ/ Реджеп Пиюков
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0889 263 416
Търговия, стопански дейности и туризъм Фатме Пилева
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0893 564 729
Общинска собственост Аки Байрактар
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0894 787 514
Човешки ресурси Фейзи Хаджиев
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0889 143 098
Домакин Халил Онбашиев
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
телефон: 0889 437 791
Оперативни дежурни служители /охрана/
телефон: 0885 202 439

Администратор на сайта на община Сърница: 
Реджеп Мерджан - "Информационно обслужване"

търсене

Проекто-наредби

Заседания

January 21, 2021

Заседание 28.01.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
December 09, 2020

Заседание 16.12.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация