Контакти

logo sarnitsa new

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Сърница

4633 гр.Сърница, обл.Пазарджик, ул. „Свобода” №20;

 Тел.: 03547/22 66

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Web: www.sarnitsa.bg

***  

 Длъжност, отдел, дирекция  Име e-mail: телефон:
1 Кмет на община Сърница Неби Бозов Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0885202460
2 Зам. кмет на община Сърница Халил Туджар Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0897869444
3 Секретар на община Сърница Нешиде Кисьова Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0889007146
4
Деловодство - община Сърница
Атидже Шлянгова
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
0889241299/
035472266
5 Председател на Общински съвет Сърница Салих Османджиков Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0897948930
6 Технически сътрудник - Общински съвет Сърница Айсел Османджикова Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0893645333
7 Кмет на с. Побит камък Антон Мехов - 0885202435
8 Деловодство - кметство с. Побит камък Метуна Кавунска Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0878534437/
035492327
9 Кмет на с. Медени поляни Исмаил Чалъшкан - 0889039570
10 Деловодство - кметство с. Медени поляни Венцислав Кушлов Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0889039570/
035089522
11 Гл. счетоводител Исмаил Църенски Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0886579947
12 Ст. счетоводител Салих Църенски Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0886579947
13 Ст. счетоводител Кадифка Мехмед Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0888504009
14 Земеделие, гори и екология Аки Кисьов Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0878202285 
15 Информационно обслужване Реджеп Мерджан Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0878202285
16 Юрисконсулт Айтен Туджар Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0885846194
17 Обществени поръчки Айтен Туджар Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0885846194
18 „ЕСГРАОН и административно обслужване“ - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0889241299/
035472266
19 „ЕСГРАОН и административно обслужване“ Кадифе Туджар Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0882423831
20 Образование култура и социални дейности Джемиле Пашова Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0886579956
21 Европейски програми и стратегическо планиране Селвие Джасурова Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0886475199
22 Европейски и национални проекти и програми - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0897809678
23 Местни данъци и такси Аки Молаахмед Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0889241299
24 Териториално и селищно устройство /ТСУ/ Мехмед Фере Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0889263416
25 Териториално и селищно устройство /ТСУ/ Реджеп Пиюков Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0889263416
26 Търговия, стопански дейности и туризъм Джемиле Кацар Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0899196830
27 Общинска собственост Аки Байрактар Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0894787514
28 Човешки ресурси Фейзи Хаджиев Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0889143098
29 Оперативни дежурни служители /охрана/ - 0885202439

Администратор на сайта на община Сърница: 
Реджеп Мерджан - "Информационно обслужване"