Заповед №774/18.10.2016г. на Кмета на община Сърница за образуване на 2 бр. избирателни секции за хора с увреждания

Заповед №774/18.10.2016г. на Кмета на община Сърница за образуване на 2 бр. избирателни секции за хора с увреждания