Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на изборите за Президент и Вицепрезидент на РБ на 13 ноември 2016 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за Президент и Вицепрезидент на Република България на 13 ноември 2016 г.