По искане на Централна избирателна комисия, насочено до Областните Управители и до Общинските Кметове, относно разпространението на информационните материали от разяснителната кампания на ЦИК, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове, както и произвеждането на национален референдум на 25 октомври 2015г., Ви уведомяваме, че информационните брошури, листовки, както аудио и видео клиповете са свободни за достъп на интернет страницата на Централната избирателна комисия в секция - "Разяснителна кампания"  с линк: https://www.cik.bg/bg/36.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • March 16, 2020

    Заседание 17.03.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • February 21, 2020

    Заседание 28.02.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация