Заповед на Кмета на община Сърница за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Сърница за произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Заповед на Кмета на община Сърница за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Сърница за произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.