Заповед на Кмета на община Сърница за образуване на избирателни секции за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Заповед на Кмета на община Сърница за образуване на избирателни секции за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.