Заповед на Кмета на община Сърница за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за Община Сърница за произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Заповед на Кмета на община Сърница за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за Община Сърница за произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.