Заповед на Кмета на община Сърница за образуване на подвижна избирателна секция за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Заповед на Кмета на община Сърница за образуване на подвижна избирателна секция за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.