Заповед за забрана разпространението и употребата на алкохол в деня за размисъл и изборния ден

Заповед за забрана разпространението и употребата на алкохол в деня за размисъл и изборния ден