СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК, община СЪРНИЦА
населено място ГР.СЪРНИЦА, кметство ..........., секция № 001
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АСИБЕ СЮЛЕЙМАНОВА БОЗОВА
АТИДЖЕ МУСТАФОВА КЕСТЕНДЖИЕВА
АТИДЖЕ САЛИХОВА ЦИНГАРЕВА
КЕМАЛ САЛИХОВ БОЗОВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК, община СЪРНИЦА
населено място ГР.СЪРНИЦА, кметство ..........., секция № 002
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АХМЕД РЕДЖЕП ОСМАН
МУАФАК АХМЕД АЛАСААД
НЕДЖЕМИ САЛИХОВ ДЪВКОВ
РЕДЖЕП КЕМИЛ ЯНУЗОВ
ФАТМЕ РАМЗИ ЯНУЗОВА
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ТИНЕВ
ХАТИДЖЕ АКИ ЦЪРЕНСКА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК, община СЪРНИЦА
населено място ГР.СЪРНИЦА, кметство ..........., секция № 003
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛИЕ ИСМАИЛ МУТЛУ
АЛИЕ КЕМИЛ МЕХМЕД
АНИ РАШКОВА РАШЕВА-БУКОВА
ДЖЕМИЛЕ АХМЕД МУТЛУ
ЕМИНЕ САЛИХ ЧОБАН
ИРЕН РАМЗИЕВА МУСОВА
ИСМАИЛ АХМЕД КАБАК
САЛИХ СЮЛЕЙМАН МУТЛУ
СЮЛЕЙМАН САЛИХ МУТЛУ
ШЕКИР МУЗАФЕРОВ ЧАВДАРЛИЕВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК, община СЪРНИЦА
населено място С.ПОБИТ КАМЪК, кметство ..........., секция № 004
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
КАПКА МОМЧИЛОВА ГАЗИНОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК, община СЪРНИЦА
населено място С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ, кметство ..........., секция № 005
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
МЛАДЕН АЛДИНОВ ХОЙРОВ
СЪБИЕ ЮСЕИН СКЕНДЕРОВА
ХАВА РУСЕВА ДЪБЕВА