ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ и ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на територията на Община Сърница