Заповед №З-32/08.02.2021 на Кмета на община Сърница за образуване на 5 бр. ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ при провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.