Заповед №З-39/16.02.2021 на Кмета на община Сърница за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждането на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.