ПОКАНА за провеждане на Консултации за определяне състава на ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ