Заповед №З-43/19.02.2021 на Кмета на община Сърница за промяна местонахождението на 2 бр. ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.