Заповед №63/02.03.2021 на Кмета на община Сърница за определяне на местата за поставяне на агитационни материали