Заповед №З-89/26.03.2021 на Кмета на община Сърница за забрана на продажбата и употребата на алкохол в деня за размисъл и изборния ден