Симулатор разработен от ЦИК - Избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

ДЕМО - Избори за Народно събрание 2 октомври 2022 г. (cik.bg)