ЗАПОВЕД - за обяваване на местата за избирателните списъци