Проверка от граждани на номер и адрес на избирателна секция за гласуване на избори за Президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

ПРОВЕРКА ОТ ГРАЖДАНИ НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14.11.2021 г.

На интернет адрес:  https://www.grao.bg/elections/ всички граждани могат да направят справка по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция за гласуване.

Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на един SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Гражданите могат да се информират за мястото, на което ще гласуват, и чрез обаждане от стационарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Телефонът 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.