logo mvr

Предупреждение за времето 27.02.2020 page 0001

Предупреждение за времето 27.02.2020 page 0002

Предупреждение за времето 27.02.2020 page 0003

Предупреждение за времето 27.02.2020 page 0004

Предупреждение за времето 27.02.2020 page 0005

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • March 16, 2020

    Заседание 17.03.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • February 21, 2020

    Заседание 28.02.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация