logo sarnitsa new

ПОКАНА

по Проект:
„Ремонт, реконструкция и пристрояване на Здравна служба гр. Сърница. УПИ XV – „Здравна служба”, кв.45,
гр. Сърница

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Сърница има удоволствието да, Ви покани на церемония „Първа копка” на 20.07.2020 г./понеделник/ от 11:00 ч. на ул. „Тодор Каблешков” №8 при Здравна служба гр. Сърница.

 

С уважение,
НЕБИ БОЗОВ  П.П. (§1., т.1 от ДП на ЗЗЛД)
Кмет на Община Сърница

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • September 18, 2020

    Заседание 24.09.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • July 22, 2020

    Заседание 29.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация