Важно съобщение до собствениците/стопанисващите на туристическите и търговските обекти на територията на Община Сърница

logo ministry of culture

Важно съобщение до собствениците / стопанисващите на туристическите и търговските обекти на територията на Община Сърница

 

ОТНОСНО: ЛЕГАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКА, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Кой и какви права следва да урежда?

Ако стопанисвате търговски обект или туристически обект по чл.3, ал.2 от Закона за туризма, независимо дали е самостоятелен или прилежащ към друг обект, и озвучавате съответното помещение или обособена част с музика (телевизионна програма, радио програма и други подобни), вие извършвате т.нар. „публично изпълнение“ по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Приема се, че озвучаването на търговското помещение се явява част от предоставяната услуга, което го отличава от ползването в домашни условия.

С последните изменения в Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ - Д.в. бр. 28 от 29.03.2018 г., се възлага на кметовете на общини да упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за Туризма за предварително уредените права за публично изпълнение /на живо или чрез запис/ на музикални произведения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тяхсъгласно чл. 98в1, ал. 1 от ЗАПСП.

Как ползвателят може да уреди правата?

Задължението Ви в този случай е да уредите два вида права – авторски и сродни. “Авторски” са правата на създателите на музикалното произведение (композитор, текстописец и аранжор), а “сродни” – на лицата, позволяващи това произведение да се възприеме от публиката (изпълнител и продуцент на звукозаписа).

Правилото е, че когато търговски или туристически обект се озвучава, трябва предварително да уреди правата си като сключи  договор с:

1. Организация за колективно управление на права - в музиката това са „Музикаутор“ – за авторски права и „Профон“ – за сродни права

или

2. Независими дружества за управление на права.

Публичен регистър на легитимните дружества /регистрирани по чл. 94 б от ЗАПСП/, с които следва да се сключи договор, може да се запознаете по-подробно с възможностите да се сдобие с лиценз, като използвате сайта на Министерството на културата, където подробно са описани начините за уреждане на музикални права.

КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРИДОБИТИ ПРАВА СЕ ПРИЕМА ВАЛИДЕН ДОГОВОР ЗА ОТСТЪПВАНЕ НА ПРАВА ЗА ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МУЗИКА.

Забележка: На сайт http://calculator.musicpro.org/ може да изчислите колко ще струва издаването на музикален лиценз за Вашия търговски или туристически обект.

Кой извършва контрол и какви са предвидените в ЗАПСП санкции?

Непредставянето на договор за уредени авторски и сродни права от страна на стопанисващия съответния озвучаван обект, се квалифицира като административно нарушение, съгласно чл. 98в1, ал. 3 от ЗАПСП, за което се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 10 000 лева.

На основание чл. 98в1, ал. 4 от ЗАПСП нарушенията се установяват от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината. При посещение на място в обекта, ако в същия звучи музика длъжностното лице се легитимира със служебна карта и изисква доказателства за предварително уредени права за  публично изпълнение на музика на живо или чрез запис. Ако не сте в състояние да представите договор, а озвучавате обекта си с музика, подлежите на предвидената в закона санкция.

Напомняме ви, че:  Най-малко веднъж годишно лицата, които стопанисват търговски и туристически обекти, които се озвучават, са длъжни да представят информация за валиден договор за уредени права – до кмета на  общината, съгласно чл. 98в1, ал. 2 от ЗАПСП.

Търговските и туристическите обекти могат да предоставят информация в Община Сърница за сключени договори като:

  • изпратят сканиран договор на следния e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • представят копие на договор на Ст. спец. „ТСДТ” при Община Сърница

Приложение №1 -  Задължение за уреждане на авторски и сродни права в хотели и ресторанти

Приложение №2 - Ако вашият бизнес се озвучава с музика...