logo sarnitsa new

З 239 от 25.08.2020г. page0001

З 239 от 25.08.2020г. page0002

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • October 26, 2020

    Заседание 29.10.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • September 18, 2020

    Заседание 24.09.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация