Уведомление за инвестиционно предложение от "АГРОТРЕЙД ПРОДАКШЪН" ЕООД относно: "Ваканционно селище, търговия и услуги" по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС

logo sarnitsa new

Уведомление за инвестиционно предложение от "АГРОТРЕЙД ПРОДАКШЪН" ЕООД относно: "Ваканционно селище, търговия и услуги" по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС